Een geestelijke oorlog in Israël

“Hoewel velen de huidige oorlog in Israël als een religieuze oorlog beschouwen, is het in wezen een geestelijke oorlog. Op 7 oktober vorig jaar overspoelde ons een vloed van kwaadaardigheid, door Hamas en zijn bondgenoten de ‘Al-Aqsa Flood’ genoemd. Het resultaat van deze geestelijke oorlog is niet alleen zichtbaar in Israël, maar over de hele wereld. Mensen moeten beseffen dat deze oorlog zich niet langer beperkt tot Israël, maar dat de wereld erbij betrokken is en dat dat een keuze van iedereen verlangt”, zegt Victor Kalisher, directeur van de Israël Bible Society in Jeruzalem.

Gods plan

Sinds het begin van de oorlog zien we bij de Israël Bible Society een toename in het bewustzijn dat God een plan heeft met Zijn Volk. We zijn geroepen om een natie van priesters te zijn. De recente gebeurtenissen markeren een periode van reflectie voor het Joodse volk. Zijn we de weg kwijtgeraakt? Wie zijn wij en wat ging er mis? Velen erkennen dat het volk Israël is afgedreven van zijn oorspronkelijke wortels en roeping. Maar hoe kunnen we terugkeren naar onze wortels en naar Gods oorspronkelijke plan?

Antwoord

Voor veel Israëli’s is het duidelijk dat het rabbijnse jodendom niet het antwoord is op de huidige crisis en zoektocht naar onze identiteit. Dat ligt mede in het feit dat hun betrokkenheid bij de verdediging van het land zeer beperkt is. We komen steeds meer mensen tegen die zich in een identiteitscrisis bevinden en openstaan voor het vinden van een antwoord op de vragen waarmee onze samenleving nu wordt geconfronteerd. Ze hebben een boodschap van hoop nodig – een Goddelijk ingrijpen.

Jezus

Veel mensen zijn wanhopig. Misschien is het voor buitenstaanders niet zo goed voor te stellen, maar veel van ons hebben kinderen, familie en vrienden in het leger. Niemand weet of ze levend terug zullen komen. Onze levens liggen daardoor overhoop en met dat gevoel leven we sindsdien elke dag. Te midden van de wanhoop komen we steeds meer mensen tegen die een Nieuw Testament willen hebben en over Jezus willen horen – ook al wordt hen geleerd dat Jezus niet de Messias kan zijn. Mensen weten niet meer wie ze kunnen vertrouwen en staan meer en meer open voor de boodschap van het Evangelie.

Christenen in Israël

Sinds de oorlog hebben veel christenen uit de hele wereld Israël bezocht. Voor ons laat dit zien dat het vooral christenen uit het buitenland zijn die ons steunen in deze tijd van nood. Veel landgenoten beseffen dat het groeiende antisemitisme over de hele wereld niet van christenen afkomstig is, maar van de moslimbevolking. Hoewel veel Joden het geen prettig idee vinden dat christenen Joden willen bekeren, zie je tegenwoordig wel een groeiende waardering voor christenen.

Groeiende aandacht

In ons dagelijks werk bij het Bijbelgenootschap zien we een groeiende aandacht voor onze publicaties en berichten, vooral op social media. We hebben nog nooit zoveel aandacht en reacties gezien op bijvoorbeeld onze berichten op Facebook. Ook krijgen we steeds meer verzoeken om een Nieuw Testament te ontvangen. Onlangs bezochten we met een schoolklas een kerk. Al pratend vroeg de leraar om een Nieuw Testament. Daarna wilden veel studenten ook een Bijbel. We moesten toestemming vragen aan hun ouders, maar aan het einde van de bijeenkomst verlieten tien studenten de kerk met hun eigen Bijbel. Dit is zeer ongewoon, maar het benadrukt hoe ook jonge mensen op zoek zijn naar de waarheid.

Al pratend vroeg de leraar om een

Nieuw Testament. Daarna wilden

veel studenten ook een Bijbel

 

Roeping van de kerk

Wat er momenteel in Israël en over de hele wereld gebeurt, zal elke gelovige uitdagen. We zijn een periode in de wereldgeschiedenis binnengegaan die vergelijkbaar is met wat er gebeurde tijdens de begindagen van de Tweede Wereldoorlog. Staan wij achter Israël of niet? Ik geloof dat kerken en gelovigen vooral beschermd moeten worden tegen de pandemie van antisemitisme. Wie daar niet actief tegen strijdt, wordt er uiteindelijk door overweldigd.

Op D.V. zaterdag 9 november 2024 hoopt Victor Kalisher, directeur van Bible Society Israel, te spreken in Nederland. Noteer deze datum alvast in uw agenda!

Met uw kleine of grote gift steunen wij Messiasbelijdende Joden in de verspreiding van het Evangelie. Hartelijk dank!

Doneren kan via de button Helpen hieronder.

 

Helpen