Waarom wij dit doen

Visie

Wij geloven dat Israël Gods uitverkoren volk is, en met de Joden delen wij het Oude Testament. De christelijke kerk is voortgekomen vanuit de eerste christelijke gemeente en is ondenkbaar zonder Israël. Met de Joden die Jezus als Messias belijden voelen wij ons in het geloof verbonden als broeders en zusters.

Missie

Vanuit de verbondenheid met Israël en in het bijzonder de Messiasbelijdende Joden willen wij de Messiasbelijdende Joden steunen met onze gebeden en onze gaven. Wij willen de christelijke gemeente wijzen op haar Joodse wortels en de verbondenheid van de gemeente met de Messiasbelijdende Joden bevorderen. Wij willen de Messiasbelijdende Joden ook steunen in hun roeping tot evangelieverkondiging onder hun volksgenoten.

Ontstaan

In september 1999 is op initiatief van personen uit verschillende kerken de stichting Steun Messiasbelijdende Joden opgericht. Deze stichting is onafhankelijk van de kerkverbanden waaruit de diverse bestuursleden afkomstig zijn.

De doelstelling van de stichting is:

  • Het verlenen van materiële en immateriële steun aan Joden die Jezus als de Messias belijden.
  • Het bevorderen van contacten tussen christen en christelijke kerken en gemeenten enerzijds, en Messias belijdende Joden c.q. Messias belijdende Joodse gemeenschappen anderzijds.

Bestuur

Ds. G.H. Molenaar, Genemuiden, voorzitter
Ds.  H. van der Ziel, Veenendaal, secretaris
Dhr. P.J. van den Ent, Ede, penningmeester
Dhr. S. Kok, Uddel, 2e penningmeester
Dhr. J.H. van Asperen, Nijkerk
Dr. G. van Dijk, Sliedrecht
Ds. E. van den Noort, Nijkerk
Ds. P.G.I. van den Berg, Asperen
Ds. P.W.J. van der Toorn, Bunschoten
Dhr. E. Top, Harskamp
Dhr. A. Zwerus, Emst

Directie

Herbert Bulten, Putten
T 06 21 29 54 58
E hbulten@messiasbelijdendejoden.nl

Externe adviseurs

Prof. Dr. Pieter A. Siebesma
Prof. Dr. Evert W. van der Poll